Regulament oficial concurs „REGIVERO, din dragoste pentru parul tau!”

Regulament oficial concurs „REGIVERO, din dragoste pentru parul tau!”

REGULAMENT OFICIAL CONCURS

Concurs „REGIVERO, din dragoste pentru parul tau”

 1. Organizatorul si partenerul

1.1. Organizatorul concursului denumita  „REGIVERO, din dragoste pentru parul tau” (denumita in continuare „Tombola”) este

S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Toamnei, nr. 8, Sector 2, adresa de corespondenta: farmacia.anamaria@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3471/27.05.1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 4479, avand cont bancar RO57BTRL04401202830941XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata legal prin D-nul Marian Petcu. – in calitate de Administrator

Si

S.C. FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor,  Nr. 272, Bl. 16, Sector 2, adresa de corespondenta: farmacia.anamaria@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14418/06.12.2012, cod unic de inregistrare fiscala RO30988678, avand cont bancar IBAN: RO36BTRL04401202R37889XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata legal prin D-nul Marian Petcu. – in calitate de Administrator

 

Societatile S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L. si S.C. FARMACIA BUCURESTI THENOPLUS FARM S.R.L. functioneaza sub brandul FARMACIA ANA MARIA.(denumita in continuare „Organizatorul” sau “Farmacia Ana Maria”).

1.2. Concursul este organizat in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Participarea la Concurs implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezentul Concurs , participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.

1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile concursului sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciaanamaria.ro) pe toata durata Concursului.

 1. Scopul

Prezentul concurs se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea Farmaciilor Ana Maria.

 1. Drepturi de participare

3.1. La campania promotionala si la concurs poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 16 ani pana la data de 23.02.2024, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Concurs si a putea castiga premiul oferit de Farmacia Ana Maria prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 23.02.2024, inclusiv;

(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 8.1.;

(iii) sa nu fie angajati ai Farmacia Ana Maria, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile;

(iv) accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

 1. Perioada de desfasurare

Campania publicitara si concursul se va desfasura in perioada 23.02.2024 – 29.02.2024 (inclusiv, ora 23:59), pe Pagina de Facebook Farmacia Ana Maria. Tragerea la sorti in cadrul concursului va avea loc in data de 01.03.2024.

Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale/concursului, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

 

 1. Premii tombola

Premiul ce se va acorda pe durata Tombolei, consta in 1 premiu format din 1 kit format din: 1 x Regivero Sampon impotriva caderii parului 250ml  si 2 x Regivero Lotiune pentru regenerarea parului 150ml cu o valoare totala de 361 lei (TVA inclus).

 1. Taxe si Impozite

6.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).

6.2. In cadrul campaniei promotionale precum si a concursului nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiului oferit sau a altor beneficii in locul premiului.

 1. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.

7.1 Inscrierea la Concurs se face automat pentru toti utilizatorii Facebook care au urmat toti pasii de mai jos:

 • pasul 1: Să apreciezi paginile de Facebook „Farmacia Ana Maria” si “Regivero”;
 • pasul 2: Să răspunzi la întrebarea: “Ce admiri cel mai mult la tine?”
 • pasul 3: Să etichetezi 1 persoana care s-ar bucura de acest premiu

7.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea campaniei promotionale, respectiv in data de 01.03.2024, in vederea atribuirii premiului detaliat la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit toti pasii din cadrul art. 3.2.

7.3. Extragerea se va efectua in mod electronic, prin intermediul site-ului commentpicker.com , conform mecanismului de desfasurare. Pe site-ul commentpicker.com va fi introdus link-ul postarii si se vor genera automat castigatorii.

Tragerea electronica la sorti si acordarea premiului se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Farmacia Ana Maria

7.4. In urma tragerilor la sorti se vor desemna 1 castigator si cele 5 rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentului concurs, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.

7.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorul va fi contactat prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger, pentru a-i informa despre faptul ca a fost desemnat castigator, precum si prin afisarea userul de Facebook al acestuia, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.

7.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnat castigator nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger pe parcursul unei singure zile) in termenul de 7 zile sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extras castigator sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.

7.7. Dupa primirea mesajului Organizatorului castigatorul va transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului; prin intermediul unui mesaj scris prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger, in termen de 24 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.

7.8. Prin mesajul transmis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.

Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.

7.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator, conform prevederilor art. 8.4.

7.10. Dupa validare, castigatorl va  intra in posesia premiului in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

Premiul se va  inmana doar castigatorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia.

Situatiile in care castigatoriul nu va putea fi contactat in vederea ridicarii coletelor ce contine premiul expediat de catre Organizator, sau va refuza sa intre in posesia acestuia, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiul neridicat va ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorul nu poate cere si nu poate obtine contravaloarea in bani a premiului castigat.

7.11. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.

 1. Forta majora si cazul fortuit

8.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

8.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Concursului de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinireaobligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 1. Litigii

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

9.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Concursului se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

 1. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016.Protectia datelor cu caracter personal.

10.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise voluntarde acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanelor tag-uite (menționate). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată Durata concursului, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul concursului, chiar în stadiul livrării Premiului.

Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în concurs, conform art. 8.1, participanții își exprimă consimțământul pentru participarea la concurs.Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment , pe perioada desfasurarii concursului, contactând-ne, fără a influența legalitatea prelucrării efectuate cu consimțământul dumneavoastră până la retragere. Datele dvs.personale vor fi apoi șterse.In acest caz, calitatea de participant la concurs va fi retrasa, fiind descalificat automat.

Prin transmiterea unui email, conform art. 8.7, care sa contina datele cu caracter personal necesare validarii, participantii înțeleg că aceasta presupune ca Organizatorul sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile urmatoarele categorii de date personale:user de facebook, numele, prenumele, adresa de corespondenta in vederea trimiterii premiului  si numarul de telefon in scopul Concursului si al prezentului Regulament Oficial, precum si in scopul gestionarii eventualelor reclamatii in contextual desfasurarii concursului/tombolei “REGIVERO, din dragoste pentru parul tau”.

10.2. Pentru participarea la tombola temeiul este reprezentat pe de-o parte de consimțământ, pe de-altă parte de obligația legală prevăzută de OPANAF nr. 48/2019, inclusiv Regulamentul UE nr.679/2016art.6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul : ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participantilor desemnati castigatori, precum si a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).

Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Concursului de catre Organizator si al identificarii castigatorului, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.

10.3. Datele participanților la acest Concurs vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și până la finalizarea procedurii de înmânare a premiilor către câștigători. Datele câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul a intreprins masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un grad adecvat de securitate a bazei de date cu datele cu character personal , precum acces limitat, stocare securizata

10.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Facebook al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, acestea vor fi stocate pentru un termen de 10 ani de la încheierea anului fiscal, având în vedere obligațiile legale ale Organizatorului în acest sens.

10.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

10.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa a participantului, adresata Farmaciei Ana Maria la adresa de info@farmaciaanamaria.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial,

In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.

10.7. Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Farmacia Ana Maria se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce fae cu datele si motivul pentru care le foloseste;
 • Pastreaza datele in siguranta;
 • Se asigura ca are intotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 • Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, res[ectand astfel principiul minimizarii,
 • Pastreaza datele furnizate corecte si complete;
 • Nu pastreaza datele mai mult decat este necesar;
 • Respecta drepturile legale ale persoanelor vizate cu privire la datele lor cu character personal;
 • Nu transfera in strainatate datele fara a lua masurile pentru transferal de date si nu inainte de a informa persoanele vizate in acest sens,

10.8.Comunicarile in scop de marketing se vor realiza exclusive pe platformele de comunicare, fara a utiliza adresele de email reale ale participantilor. Datele cu caracter personal colectate de organizator  nu vor fi transferate catre terti decat in situatia in care acest lucru este necesar pentru ca participantii sa poata intra in posesia premiilor castigate.

 

 1. Raspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor Facebook sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.

 

 

 

 1. Regulamentul Oficial al Concursului

12.1. Regulamentul Oficial al Concursului este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Concursului si pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro .

12.2. Prin participarea la Concurs, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.

12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro.

12.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.

12.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro .

12.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Concursul, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.farmaciaanamaria.ro cu 24 ore inainte.

12.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Concursul va fi suspendat sau intrerupt de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Concursului sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Concursul este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Concursului, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

 

ORGANIZATOR

S.C. FARMACIA ANA MARIA S.R.L.

ADMINISTRATOR

PETCU MARIAN

DIRECTOR MARKETING

PURDOIU ILONA